Web marketing
10/02/2015
Web dizajn
10/02/2015
Show all

E-mail marketing (newsletter)

28.000 RSD


Category: .
Description

E-mail marketing (newsletter)

Trajanje kursa: Dva dana – 10 školskih časova. Kurs se održava vikendom
Cena kursa: 28.000 dinara

Newslettere svakodnevno nalazimo u našoj pošti. Neki su nam dosadni, uvek isti i bez poziva na akciju. Kako napraviti kvalitetan i čitan newsletter s dobrim sadržajem, naučite na ovom opsežnom kursu.

Sadržaj kursa

• kako iskoristiti newsletter za direktnu komunikaciju
• kako organizovati kampanju
• kako napraviti newsletter
• kako stvoriti efikasan i isplatljiv web marketing
• kako prikupiti bazu e-mail kontakata
• kakav sadržaj newsletter mora imati
• kako izmeriti njegov učinak
• na koji način upravljati e-mail kampanjama
• zašto je e-mail jedan od najpopularnijih načina prodaje
• kako profitabilno raditi e-mail marketing u praksi
• koje se sve statistike mogu pratiti